Resevillkor

Innan du betalar handpenningen ber vi dig att noga läsa igenom resplanen. Om något inte är korrekt meddela oss omgående. Extra viktigt är att du kontrollerar att datumet för din planerade rundresa stämmer. 

När du har betalat handpenningen är resan bokad och du har då godkänt vårt reseförslag och pris. Nu börjar vårt arbeta med att boka transporten och hotellen till din rundresa.

                       Detta gäller vid avbokning

1 Avbokar du din resa innan du gjort slutbetalningen förfaller endast handpenningen.

2 Om avbokningen sker efter att slutbetalningen är gjord men det är mer än 15 dagar till planerad avresa återbetalas 50% av slutbetalnings beloppet.

3 Avbokar du resan när det återstår mindre än 15 dagar till planerad avresa debiteras resan med 100%.

                                                              Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd ingår inte i resan. Det är frivilligt att teckna ett sådant. Vi rekomenderar att du pratar med ditt försäkringsbolag om du vill teckna ett avbeställningsskydd.

                                                             Reseförsäkring

Det är resenärens ansvar att se till att ha en gällande reseförsäkring. Ofta ingår reseförsäkring i hemförsäkringen. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som ingår i din försäkring.

Dela den här sidan